Home

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg” te Ede. Op deze website vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

U bent van harte welkom tijdens onze diensten, die elke zondag om 10.00 uur en 18.30 uur gehouden worden.

Online meeluisteren

Alle gemeenteleden kunnen live meeluisteren en hoeven daarvoor geen login te hebben.

Klik hier voor live stream MP3

Klik hier voor live stream M3U

Belangrijke mededeling (23-03-2020, gewijzigd op 03-04-2020)

Geliefde gemeente,

Na alle maatregelen die er al genomen zijn, leek het enige wat voor onze kerkelijke gemeente overbleef nog met uiterlijk 30 mensen in de kerk bijeen te zijn en zo de erediensten uit te zenden via kerktelefoon, scanner en website. Inmiddels wordt er vanuit allerlei hoeken, vooral vanuit de overheid een moreel appèl gedaan om ook niet meer met 30 mensen bijeen te zijn, maar met zo weinig mogelijk.

Het is pijnlijk en aangrijpend maar we zullen ook hierin de overheden over ons gesteld proberen gehoorzaam te zijn en niet te provoceren. Dat betekent dat er voorlopig ook geen gemeenteleden meer op alfabetische volgorde worden uitgenodigd voor de erediensten. Slechts een aantal kerkenraadsleden, de koster en de organist zullen dan nog wel aanwezig zijn. Zo lang de Heere het nog geeft.

Wat moeten we hierin toch keer op keer zien dat de kerk in Nederland onder hetzelfde oordeel ligt, naar recht. De Heere geve dat deze nieuwe ontwikkeling mag dienen om ons de pijn van een verzondigd kerkelijk bestaan te doen voelen, naar God toe.

Het is een zeer ingrijpende zaak waarmee nog weer meer duidelijk wordt dat de HEERE de kerken in Nederland niet voorbijgaat met Zijn oordelen. Wij hebben Hem ook op het hoogst misdaan…

Bij ons is dan ook als eerste de roep noodzakelijk: “Keert weder, gij afkerige kinderen.” Alleen in de weg van schuldbeleving, schuldbelijdenis en schuldbewening zal Hij aan Zijn verbond gedenken. De HEERE werke die waarachtige bekering tot roem van Zijn Naam en tot heil van onze zielen. Zo alleen kan er ook een aanbidden van de Heere in Zijn rechtvaardige oordelen komen. En alleen het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De HEERE gedenke in de toorn des ontfermens aan jong en oud, naar ziel en lichaam. De Heere zegene datgene wat ons nog gelaten wordt in de erediensten, uit genade. Laten we daarnaast ook elkaar aan Zijn troon mogen vinden. En laten we ook ondanks alle beperkingen proberen oog voor elkaar en bijzonder voor de eenzamen en zwakken te houden. We willen ook de overheden, artsen, verplegend personeel, alle anderen die behulpzaam mogen zijn in deze nood, alle zieken en rouwdragenden in de voorbede van de gemeente aanbevelen.

Hartelijke verbonden groet,

Uw kerkenraad