ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren. Ook de Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg” te Ede heeft de ANBI status.

Naam:
Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg” te Ede
Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535
KvK nummer : 59025042
Website adres : www. oggede.nl
E-mail : scriba @ oggede.nl

Contactgegevens:
Adres kerk : Schaapsweg 75, 6712 CC Ede
Telef. Nr. : 0318 – 61 85 81.
Scriba : W. van ‘t Land
Postadres : Veenderweg 131
Postcode : 6713 AE
Telef. Nr. : 0318 – 65 28 53

Doelstelling:
De Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg” te Ede weet zich geroepen om haar taak als kerk, zoals in Gods Woord geopenbaard, getrouw uit te voeren. Daartoe behoort ook de prediking van het Heilig Evangelie in openbare kerkdiensten en de bediening van de sacramenten, t.w. het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.
Zij heeft als grondslag het onfeilbare Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619. Zij handhaven de Statenvertaling als getrouwe overzetting van de Heilige schrift zoals ook tot stand gekomen in de bovengenoemde Synode.

Documenten ANBI
Zie Documenten ANBI 2024