Aanmelding meeluisteren

Na ontvangst van uw aanvraag registreren we uw mailadres in kerkdienstgemist waarna u een mail krijgt toegestuurd. Na ontvangst van deze mail kunt u de toegang tot kerkdienstgemist activeren. Op de website vindt u een korte handleiding hoe u dit kunt doen.

Indien het aanmelden niet lukt, u geen activatiemail ontvangt of voor overige vragen met betrekking tot het meeluisteren, dan vragen we u om een mail te sturen naar meeluisteren@oggede.nl

    De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden door ons gebruikt om de registratie te kunnen doen in de software van kerkdienstgemist en/of u te kunnen benaderen voor het geval er vragen zijn. De door u verstrekte gegevens zullen door ons worden verwijderd na een periode van 4 maanden.